Transformatie creëert een doorbraak naar een nieuwe orde, die is gebaseerd op veranderde waarden en andere manieren van kijken. Als je niet meer kunt produceren met fossiele brandstoffen, wat is dan de beste manier om te vergroenen? Als we een structureel tekort aan arbeid hebben, hoe gaan we onze organisatieprocessen en dienstverlening dan slimmer inrichten?

Bijna 80% van alle bedrijven in Nederland behoort tot de dienstverlenend sector, maar wordt nog te vaak geleid als productiebedrijven. Hun bestaande organisatiestructuren en de stijlen van leidinggeven passen niet meer in onze snel veranderende maatschappij, waarin nieuwe technologieën de werkprocessen drastisch veranderen. Regelmatig hebben bestuurders en leidinggevenden moeite met het implementeren van noodzakelijke transformatie, omdat ze aan bestaande kernwaarden, patronen en werkwijzen willen vasthouden.

Doorbraak naar een nieuwe orde

Organisatietransformatie raakt aan de kern of het wezen van een organisatie. Het betekent letterlijk ‘voorbij de vorm gaan’. Transformatie gaat over diepgaande vernieuwing van bestaande onderliggende ordeningen en heeft daarmee impact op de identiteit van de organisatie. Bekende voorbeelden hiervan zijn DSM, Phillips, maar ook boerenbedrijven die overstappen op ecologisch boeren en banken die hun dienstverlening radicaal hebben omgegooid vanwege verregaande automatisering.

Transformatie begint met de beantwoording van vragen als: “Hoe blijven we staan in de tegenwind van disruptie in crisistijd? Wat willen we zijn en hoe willen we bijdragen aan de snel veranderende samenleving? Hoe kunnen we verschil blijven maken in onze markt en hoe kunnen we nieuwe kansen benutten om te groeien, te verduurzamen of te specialiseren?

Organisatieontwikkeling & transformatie

“Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.”

– Charles Darwin

Bij transformatie horen terugkerende en steeds heftiger wordende reacties van groepen belanghebbenden, zowel binnen als buiten de organisatie. Zeker als plotselinge (maatschappelijke) gebeurtenissen en crises over elkaar heen tuimelen. Dit reactieve gedrag is meestal een uiting van onzekerheid en onmacht. Het is een vorm van weerstand tegen veranderingen. Dit creëert helaas een instabiele organisatie vol chaos en spanning, maar biedt tegelijkertijd ook de benodigde druk om oude patronen en systemen versneld af te kunnen breken en nieuwe systemen te laten ontstaan. 

Omgaan met weerstand

Als deze weerstandsfase niet goed wordt aangestuurd en doorgemaakt, is de kans aanzienlijk dat de organisatie zoveel schade oploopt, dat ze de ontstane crisissituatie moeizaam of niet overleeft. Wij hebben ruime kennis en ervaring in het begeleiden van deze noodzakelijke fase. Door onze aanpak slaat de onmacht van de meeste betrokkenen om: we faciliteren het collectieve ontwikkelproces in de organisatie van bewust worden, via bewust zijn naar bewust anders doen. Hierdoor ontstaat stapsgewijs meer verbinding met de benodigde organisatieveranderingen. 

Bewust worden, bewust zijn en bewust anders doen!

Deze kanteling begint met het op een nieuwe manier leren kijken naar de grootste organisatiebedreigingen in hun context: het zijn namelijk vooral nieuwe kansen voor een bestendigere toekomst. Maar op zijn cruijffiaans gezegd: ‘Je ziet het pas als je het door hebt’. Hiervoor reiken wij je de kunst van het ontrafelen aan. Door te leren zien welke aspecten cruciaal zijn in het veroorzaken van crisis, kun je beter besluiten wat de essentiële knoppen zijn om aan te draaien. Het leren innemen van een nieuw perspectief op de toekomst is de volgende stap om een aantrekkelijke, gedragen en toekomstbestendige organisatievisie te kunnen formuleren. Onze expertise omvat de inrichting en realisatie van bovenbeschreven voorwaarden die nodig zijn voor de succesvolle transformatie van jouw organisatie. 

De kunst van het ontrafelen

Neem contact op