Ontwikkel je leiderschapskompas en navigeer behendig in zwaar weer

De kunst van leiderschap bij tegenwind of in de hitte is om, ondanks grote onzekerheid, onmacht en stress, krachtig te blijven staan en je invloed uit te blijven oefenen. Want elke crisis biedt in principe ook een kans op transformatie van een vastgelopen systeem naar een nieuwe en betere vorm. Dat geldt voor individuen, organisaties, de gehele samenleving en zelfs voor onze planeet. Daarvoor is wel bewust en krachtig leiderschap nodig.

Vanuit authentieke kracht kunnen we immers verschil maken, vanuit onmacht vallen we stil.
Leiderschap in complexe situaties vraagt, naast nieuwe perspectieven, ook lef, visie, inspiratie, sensitiviteit, integriteit, vernieuwing en (zelf)reflectie. Met de ontwikkeling van deze Essenties van Leiderschap bieden we je een helder leiderschapskompas waarmee je succesvol kunt navigeren, juist ook bij tegenwind. 


Leiderschap bij tegenwind

“De essentie van leiderschap is om meer leiders voort te brengen, niet meer volgers.”

- Ralph Nader, (Amerikaans politiek activist)

Naast executive coaching en interim-management verzorgen wij incompany leiderschapsprogramma’s op maat. Hierin ontwikkelen leiders en sleutelfiguren uit dezelfde organisatie met elkaar het leiderschap dat noodzakelijk is voor de realisatie van een weerbaar, toekomstbestendig en succesvol bedrijf.

Wij zijn ervan overtuigd dat transformatie van organisaties en de maatschappij juíst in deze tijd mogelijk is, zeker wanneer steeds meer mensen met hun authentieke leiderschapskwaliteiten hun impact vergroten. Door het faciliteren van een groeiende kritische massa van invloedrijke mensen vergroten we samen de kans op een kanteling of omwenteling naar een aantrekkelijkere, meer verbonden en duurzame samenleving.

Als interim-managers op MT-, directie- en bestuurlijk niveau zijn we gewend en geoefend in het snel en succesvol inzetten van ons eigen leiderschapskompas, ook in woelige tijden en stressvolle situaties. Of het nu gaat om het waarnemen van een uitgevallen leider, een crisissituatie, het opzetten van een complex project of het aansturen van een veranderings- of implementatietraject, wij bieden rust, draagvlak en duurzame resultaten. We stellen met de opdrachtgever vooraf concrete doelen vast en evalueren regelmatig onze afspraken en impact. Naast het bieden van richting, focus en houvast helpen we de weerbaarheid van medewerkers te vergroten. Het gaat er immers om dat zij weer kunnen opkrabbelen en hun talenten volop kunnen inzetten om de organisatie-ontwikkelingen tot een succes te maken.

Incompany leiderschapsprogramma's

Interim-management

Wil je meer weten over onze aanpak? Onze boek 'De zeven Essenties van leiderschap' - ontwikkel je authentieke leiderschapskwaliteiten'
(A. Nagel en H. Heyda, Uitgeverij Nelissen, 2006) 
geeft je een goed inzicht in onze visie en benadering van leiderschapsontwikkeling.

Of laten we eens van gedachten wisselen over de ontwikkeling van leiderschap voor jezelf of jouw organisatie bij een goede kop koffie of thee. 

neem contact op