In 2005 is drs. Annemarieke Nagel het advies- en ontwikkelingsbureau Nieuw Perspectief B.V. gestart, vanuit haar ervaringen dat veranderen begint met anders kijken. Anders kijken naar vastgelopen situaties, naar de ineffectieve patronen daarbinnen en naar de hardnekkige knelpunten of belemmeringen in de betreffende situatie of in het sociale systeem. Het innemen van nieuwe perspectieven is een voorwaarde om -in de waan van alledag- nieuwe kansen, oplossingen en uitdagingen te kunnen ontdekken en realiseren.

Met een vaste groep deskundige en leuke collega’s, waaronder de partners van B-dare, verzorgt Nieuw Perspectief leiderschapstrainingen, coaching, interim-management en organisatie-ontwikkeling voor grote en kleinere organisaties. Wij hebben  grote ontwikkelingstrajecten tot een duurzaam succes gemaakt. Ook hebben we al vele leiders op MT- en directieniveau begeleid in het leiderschapsprogramma 'Essenties van Leiderschap', zowel incompany als in open inschrijving.

Nieuw Perspectief biedt nieuwe invalshoeken, professionele begeleiding en concrete tools voor groei en transformatie van organisaties, leiders en medewerkers. De afgelopen jaren hebben we ons verdiept en gespecialiseerd in het ontstaan van crises en hoe daar als leider het verschil in te kunnen maken. Want elke crisis is in potentie een kans op verbetering en vernieuwing. Maar "je gaat het pas zien als je het doorhebt".


Over ons

"Je gaat het pas zien als je het doorhebt"

Johan Cruijff

Als organisatie- en sociaal psycholoog en fervente zeezeiler heb ik ruim 25 jaar ervaring in (executive) coaching, leiderschaps- en organisatieontwikkeling, teamcoaching en verandermanagement. Daarnaast ben ik vele jaren werkzaam geweest als interim-manager en -bestuurder, met name bij woningcorporaties.

Mijn kracht is mensen op een andere manier te laten kijken naar zichzelf en hun omgeving, waardoor ze vernieuwing kunnen doorvoeren in hun  werk en persoonlijk versneld groeien. Mijn missie is mensen te leren op effectieve, krachtige en onvoorziene wijze om te gaan met crisis, disruptie en vastgelopen systemen, zodat ze meer impact en verschil maken. In al mijn activiteiten vormen mijn kernwaarden vrijheid, verbinding en vertrouwen mijn kompas.

Mijn uitgangspunt is dat we als sleutelfiguren in ontwrichtende en vastlopende situaties écht verschil kunnen maken, wanneer we onze bedoeling, autonomie, vakmanschap en de verbindingen met onszelf en onze omgeving op orde hebben. Ik bied leiders en medewerkers nieuwe perspectieven, inspiratie en concrete handvatten, waarmee zij, ook in zwaar weer, hun organisatie binnen de veranderende context kunnen vitaliseren en transformeren.

Over Annemarieke

Vrijheid, verbinding & vertrouwen

Annemarieke is lid van het Nederlandse Instituut van Psychologen