Over ons

Nieuw Perspectief BV is opgericht door drs. Annemarieke Nagel (DGA). Ze vormt tevens sinds 2006 samen met Hans Heyda B-dare BV, gericht op leiderschapsontwikkeling voor ervaren managers. Nieuw Perspectief werkt al vele jaren met diverse partijen in netwerkverband samen. Deze partijen hebben elkaar geselecteerd op basis van gedeelde visie, waarden en aanvullende werkwijzen. We houden elkaar doorlopend scherp door het houden van gezamenlijke intervisiebijeenkomsten en het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. In januari 2013 is Martin van Berkel toegetreden tot de directie.

Annemarieke Nagel

Annemarieke Nagel

Executive coach ter versterking van de effectiviteit van managers en medewerkers, werkend op het niveau van overtuigingen, waarden, zelfbeeld en zingeving.

Procesbegeleider en trainer
op het gebied van leiderschap, samenwerking, organisatieverandering, beïnvloeding en werkdrukvermindering.

Organisatieontwikkelaar op het gebied van visievorming en cultuurontwikkeling, kwaliteitstrajecten en integraal management.

Martin van Berkel

Martin van Berkel

Toezichthouder van maatschappelijke ondernemingen en van marktpartijen, met name in het Vastgoed en de Volkshuisvesting. Bekend met de valkuilen van bestuurlijke en toezichthoudende rollen; onafhankelijk, integer, betrokken en gewend te opereren als voorzitter.

Bestuursadviseur in veranderende organisaties en fusies, maar ook bij krimp of strategische heroriëntatie.

Ontwikkelaar van concepten, gebiedsontwikkeling en herontwikkeling. Gespecialiseerd in stedelijke vernieuwing en combinaties van zorg en wonen.

Boeken

Annemarieke Nagel en Hans Heyda:
Essenties van Leiderschap, ontwikkel je authentieke leiderschapskwaliteiten
2006 | Uitgeverij Boom/Nelissen te Soest | bestel

Annemarieke Nagel en Helene Ribbeling:
2012, zin en onzin’
2009 | Uitgeverij Ten Have te Kampen

Partners

B-dare – www.b-dare.nu
Nagel & De Kruyk – www.nagelendekruyk.nl
VaVia – www.vavia.nl
Unicornis – www.unicornis.nl
Jan Dijkstra Organisatie Advies – www.jandijkstra.org
Jongsma Advies – www.Jongsma-advies.nl
De Wit Organisatie Advies – www.dewitorganisatieadvies.nl