Toezicht houden

Wij hebben ruime ervaring, zowel in bestuurlijke als in toezichthoudende functies. Onze kennis houden we actueel middels cursussen, workshops en vakliteratuur. De dilemma’s van een toezichthouder van advies/ toezicht en nabijheid/afstand zijn ons vertrouwd. Wij weten in deze dilemma’s een goede balans te vinden.

We bieden advies en ondersteuning aan toezichthouders of aan de voltallige Raad o.a. bij de jaarlijkse Zelfevaluatie.

Wij hebben zelf langdurig ervaring als toezichthouder bij een aantal maatschappelijke organisaties (woningcorporaties, zorginstellingen, VvE) in de rol van onder andere Voorzitter en Lid van de Raad van Commissarissen. We vervullen een aantal commissariaten. Er is nog ruimte voor een (tijdelijke) rol als toezichthouder.

Martin van Berkel