Executive Coaching

Executive Coaching is gericht op het begeleiden, faciliteren en prikkelen van directeuren en topmanagers. Ons uitgangspunt is dat een leider, die zijn of haar talenten, drijfveren, visie, lef, sensitiviteit en authenticiteit versterkt, een groot effect heeft op de ontwikkeling en groei van de onderneming en haar medewerkers.

De essentie van onze coaching is het doorbreken van belemmerende gedragspatronen, waardoor de coachee vanuit eigen kracht en authenticiteit meer plezier en toegevoegde waarde in het werk ervaart.

Wij bieden korte, krachtige coachingstrajecten aan. Meestal zijn vijf gesprekken in de loop van een kwartaal voldoende om significant en ruim voldoende resultaat te behalen.

In de coachingsgesprekken wordt gewerkt op het niveau van ervaringen, overtuigingen, drijfveren, waarden, zelfbeeld en zingeving, aangevuld met nieuwe methodieken en vaardigheden.

Wij houden een kosteloze en vrijblijvende intake om de coachvraag, ons coachingsaanbod en de onderlinge match te onderzoeken.

Annemarieke Nagel
Foto: Petrina

Annemarieke Nagel